सम्पर्क

रेडियो रामारोशन एफ.एम. ९२ मेगाहर्ज
ठूलासैन अछाम
चन्द्र बहादुर थापा ९८४८४३५०२४